Kategóriák

“Székács” a Korszerű Oktatásért Szakközépiskolai Alapítvány

Az alapítványt az iskola dolgozóinak ajánlására Kuczera Lajos, intézményünk volt diákja hozta létre 1999-ben. A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei bíróság 676. sorszám alatt rendelte el az alapítvány KÖZHASZNÚ nyilvántartásba vételét.

Az alapítvány céljai:

 • Tanulmányi, kulturális és sportmunkában kiemelkedő tanulók anyagi támogatása
 • Iskolai szervezésű diákprogramok támogatása
 • Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók étkezési és tankönyv támogatása
 • Diákkörök működési költségeinek biztosítása.

Az alapítvány céljainak elérése érdekében:

 • díjkitűzést tehet pályázati formában,
 • kiadványszerkesztéshez vissza nem térítendő, vagy visszatérítendő támogatást nyújthat,
 • kutatáshoz vissza nem térítendő, vagy visszatérítendő támogatást nyújthat,
 • tárgyi emlék megvásárlására, állagmegóvásra  vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást nyújthat, olyan szervezeteknek, amelyek tevékenységük szerint, ezen tárgyi emlékek gondozását végezhetik, illetőleg végzik.

Az alapítvány működésének, szolgáltatásainak igénybevétele:

 • a tehetséges – főként arra rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetű – tanulók differenciált tanórán kívüli képzésének támogatása,
 • Székács Emlékplakett kitüntetettjeinek anyagi támogatása,
 • tehetséggondozásban és nevelésben kiemelkedő szerepet játszó pedagógusok anyagi elismerése,
 • diákkörök működési költségeinek biztosítása,
 • Székács Gazdanapok rendezvényeinek támogatása,
 • külföldi diákcsere programok anyagi támogatása,
 • legkorszerűbb ismeretek átadásához szükséges oktatástechnikai eszközök fejlesztésének támogatása a kuratórium döntése alapján vehetők igénybe.

Az alapítvány legfőbb döntést hozó, illetve képviseleti szerve az elnökből és 3 tagból álló kuratórium.

Elnök:

Budai Ferenc

Tagok: 

Kis-Pál Ilona

Dr. Szecsei István

Dékány Katalin

Kérem, amennyiben egyetért az alapítvány céljaival, támogassa azt adójának 1%-ával, vagy adományával.

Alapítvány adószáma: 1 8 8 2 9 5 7 2 – 1 – 1 6