Kategóriák

“Székács” a Korszerű Oktatásért Szakközépiskolai Alapítvány

Az alapítványt az iskola dolgozóinak ajánlására Kuczera Lajos, intézményünk volt diákja hozta létre 1999-ben. A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei bíróság 676. sorszám alatt rendelte el az alapítvány KÖZHASZNÚ nyilvántartásba vételét.

Az alapítvány céljai:

 • Tanulmányi, kulturális és sportmunkában kiemelkedő tanulók anyagi támogatása
 • Iskolai szervezésű diákprogramok támogatása
 • Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók étkezési és tankönyv támogatása
 • Diákkörök működési költségeinek biztosítása.

Az alapítvány céljainak elérése érdekében:

 • díjkitűzést tehet pályázati formában,
 • kiadványszerkesztéshez vissza nem térítendő, vagy visszatérítendő támogatást nyújthat,
 • kutatáshoz vissza nem térítendő, vagy visszatérítendő támogatást nyújthat,
 • tárgyi emlék megvásárlására, állagmegóvásra  vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást nyújthat, olyan szervezeteknek, amelyek tevékenységük szerint, ezen tárgyi emlékek gondozását végezhetik, illetőleg végzik.

Az alapítvány működésének, szolgáltatásainak igénybevétele:

 • a tehetséges – főként arra rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetű – tanulók differenciált tanórán kívüli képzésének támogatása,
 • Székács Emlékplakett kitüntetettjeinek anyagi támogatása,
 • tehetséggondozásban és nevelésben kiemelkedő szerepet játszó pedagógusok anyagi elismerése,
 • diákkörök működési költségeinek biztosítása,
 • Székács Gazdanapok rendezvényeinek támogatása,
 • külföldi diákcsere programok anyagi támogatása,
 • legkorszerűbb ismeretek átadásához szükséges oktatástechnikai eszközök fejlesztésének támogatása a kuratórium döntése alapján vehetők igénybe.

Az alapító okirat módosításának időpontja: 2023. február 23.

Az alapítvány új képviselője: dr. Bischofné Németh Katalin (anyja neve: Török Anna) elnök,

5200 Törökszentmiklós, Alkotás u. 9. fszt. 2. szám alatti lakos, képviseleti joga és gyakorlásának módja: általános, önálló.

A vezető tisztségviselői megbízás időtartama: határozatlan.

Az alapítvány kezelő szervének új összetétele:

– Dr. Bischofné Németh Katalin (an.: Török Anna) elnök, 5200 Törökszentmiklós, Alkotás u. 9. fszt. 2.

– Deákné Botlik Csilla (an.: Urbán Margit) tag, 5200 Törökszentmiklós, Széchenyi István út 115.

– Markót-Szabó Beatrix Gabriella (an.: Szabó Katalin) tag, 5200 Törökszentmiklós, Szemere Bertalan út 6/A.

– Dr. Szecsei István (an.: Kovács Erzsébet) tag, 5200 Törökszentmiklós, Béla király út 118.

– Mészáros Anikó (an.: Greg Katalin Julianna) tag, 1094 Budapest, Márton u. 12. I/4.

– Dr. Futó Zoltán (an.: Csipes Juliánna) tag, 5561 Békésszentandrás, Szent Erzsébet u. 8.

szám alatti lakosok.

Kérem, amennyiben egyetért az alapítvány céljaival, támogassa azt adójának 1%-ával, vagy adományával.

Alapítvány adószáma: 1 8 8 2 9 5 7 2 – 1 – 1 6