Kategóriák

Közérdekű adatok:

Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Hivatalos név: Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ Székács Elemér Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Székhely: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50.
Postai cím: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50.
Telefon: +3656390185
Faxszám: +3656590660

e-mail: szekacs@szekacs.edu.hu – honlap: szekacsrki.hu

1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: Az iskola esetében nincs ilyen.

1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):Az iskola vezetősége az alábbi személyekből áll:

Főigazgató
Budai Ferenc
tel.: +3656390185
e-mail: budai(kukac)szekacs.edu.hu

Tagintézmény-vezető
dr. Bischofné Németh Katalin
tel.: +3656390185
e-mail: katalin.bischof(kukac)szekacs.edu.hu

Tagintézményvezető-helyettes
dr. Szecsei István
tel.: +3656390185
e-mail: szecsei(kukac)szekacs.edu.hu

Gyakorlati oktatásvezető
Annus Péter
tel.: +3656390185
e-mail: annusp63(kukac)gmail.com

1.4. A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Titkárság

Deákné Botlik Csilla iskolatitkár
tel.: +3656390185
e-mail: szekacs(kukac)szekacs.edu.hu

Hétfőtől – csütörtökig 08:00-16:00-ig, pénteken 08:00-12:00-ig

1.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége: Az iskola esetében nincs ilyen.

1.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai: Az iskola esetében nincs ilyen.

1.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: Az iskola esetében nincs ilyen.

1.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai: Az iskola esetében nincs ilyen.

1.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye: Az iskola esetében nincs ilyen.

1.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok, neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve: Az iskola esetében nincs ilyen.

1.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Az intézmény irányító/fenntartó szerve:

Törökszentmiklósi Református Egyházközség

Székhely: Törökszentmiklósi Református Egyházközség

5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 114.