ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT KÍVÁNUNK!

“Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek.” Lukács 2,14