LET’S SPEAK ENGLISH

Angol vetélkedőre érkező diákokkal telt meg a rendezvényterem, hiszen az idegen nyelvi munkaközösség a hagyományokhoz híven az idén is megrendezte a tanulók szókincsét, kommunikációs készségét, hallás utáni szövegértését tesztelő vidám délutánt.

Ezúttal nemcsak székácsosok, hanem Soósné Kádár Mariann tanárnő vezetésével a Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ Bethlen Gábor Általános Iskolájának két csapata is részt vett a vetélkedőn, méghozzá igen bravúrosan. Végül a 9.E osztály “Midnight” nevű csapata szerezte meg az első, a Bethlen 7. osztályos “Monkeys” elnevezésű csapata a második, és a 8. osztályos “Homies” nevű csapata pedig a harmadik helyezést. Gratulálunk valamennyi résztvevőnek! Köszönjük az idegen nyelvi munkaközösség, kiemelten is Trecskó Ildikó munkaközösség-vezető szervező munkáját!