Trianonra emlékeztünk

Június 4-én kettős évfordulóra emlékezik a világ magyarsága. Az 1920-as trianoni békediktátumra, amely feldarabolta az 1000 éve fennálló Magyar Királyságot, és a Nemzeti Összetartozás Napjának törvénybe iktatására.

Iskolánk udvarán mi is összegyűltünk ma a Nagy-Magyarországot megjelenítő emlékhelynél, ahol Fejes Zsolt tanár úr elevenítette fel a 101 éve történt eseményeket és azok máig ható következményeit. Balogh Martin 10. AC osztályos tanulónk Juhász Gyula: Trianon című versét szavalta, mellyel a délutáni városi megemlékezésen is méltóképpen képviselte iskolánkat.

“…Ma fogjatok kezet, s esküdjetek Némán, csupán a szív veréseivel S a jövendő hitével egy nagy esküt, Mely az örök életre kötelez, A munkát és a küzdést hirdeti, És elvisz a boldog föltámadásra…”