Álláshirdetés

A Székács Elemér Református Gimnázium, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Állást hirdet

Matematika,-Fizika,- Informatika szakos oktatói munkakörbe.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a közismereti kerettantervekben, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szakképző intézményben a végzettségnek megfelelő tantárgyak oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

– megfelelő szakos tanári végzettség,

– magyar állampolgárság

– büntetlen előélet

– cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz, motivációs levél
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, Munka törvénykönyve szerint

Munkavégzés helye: Székács Elemér Református Gimnázium, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50

Jelentkezés módja: Fényképes önéletrajz megküldésével a munkaugy@szekacs.edu.hu e-mail címre.

A jelentkezés határideje: 2022.08.22