Évnyitó a Törökszentmiklósi Református Oktatási Központban és tagintézményünkben

A mai napon nemcsak a 2022/2023-as tanévet nyitottuk meg, hanem intézményünk 82 esztendőre visszatekintő történetében egy új fejezetet is.

Immár Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ Székács Elemér Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium néven végezzük oktató-nevelő munkánkat. Tagintézményünk a Bethlen Gábor Általános Iskola, és a Bethlen Gábor Óvoda tagintézményekkel szoros együttműködésben megerősödve tűzte ki célul, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában boldogulni tudó emberekké váljanak. Olyanokká, akik a megszerzett tudást értéknek tekintik és használják. Akik egyéni értéknek tekintik boldogulásukat, a családjukat, a nemzetüket, a keresztyén egyházat és az emberiséget szolgálva tudják elérni, önmagukat és környezetüket mindig fejlesztve, jobbítva. Tegnap a Református Templomban tartott évnyitó ünnepségen felemelő történelmi pillanatok részesei lehettünk. Az eseményen Főtiszteletű Fekete Károly püspök úr tartott prédikációt, áldást mondott Koncz Tibor esperes úr, továbbá ünnepi beszédében méltatta a kiemelkedő egyház – és iskolatörténeti eseményt Budai Ferenc főigazgató úr, és megnyitotta az új tanévet. Szabó József elnöklelkész úr meghívására az eseményen jelen volt Dr. Nagy István agrárminiszter úr is, aki az Istentől kapott tálentum bölcs felhasználására kérte a diákokat. Velünk ünnepelt Dr. Berkó Attila főispán úr és Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke, valamint Markót Imre Polgármester úr is.

Szívből kívánjuk, hogy a Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ mintegy 770 tanulója egész életre szóló értékekkel gazdagodjon a diákévek alatt, Isten áldásával!